HODINKY-JUNGHANS.cz

Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

a. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy uskutečněné v internetovém obchodě HODINKY-JUNGHANS.cz na základě elektronické objednávky nebo objednávek uzavíraných prostřednictvím e-mailové korespondence, telefonů či písemně zaslaných objednávek u níže uvedeného provozovatele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

b. Provozovatelem elektronického obchodu HODINKY-JUNGHANS.cz je fyzická osoba Alexandr Kardaš,
se sídlem Trnkova 30, 779 00 Olomouc.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou považovány za závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

b. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

c. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem objednávky či jiným způsobem, předepsaných údajů a náležitostí. Podáním objednávky zároveň kupující vyjadřuje souhlas s jejím obsahem.

d. Po provedení objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás zkontaktujte e-mailem na info@hodinky-junghans.cz nebo telefonicky na č. +420 605 443 211. Následně, po vyřízení objednávky a odeslání zásilky, nebo připravení zboží k vyzvednutí v naší provozovně, je zasláno zákazníkovi o této skutečnosti závazné potvrzení na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.

e. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

f. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

3. Zrušení objednávky

a. Zákazník může do 1 týdne od odeslání objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí e-mailem na info@hodinky-junghans.cz nebo telefonicky na č. +420 605 443 211. Vždy uvádějte informace o objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje.

b. Dodavatel není povinen akceptovat návrh spotřebitele na uzavření smlouvy z těchto smluvních důvodů:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena

c. V případě, že tato situace nastane, budeme Vás informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

d. Pokud jste již za zboží zaplatili bankovním převodem a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet, nejpozději však do 14-ti dnů ode dne připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

4. Platební podmínky, dodací lhůty

a. Ceny zboží v internetovém obchodu HODINKY-JUNGHANS.cz jsou koncové maloobchodní ceny včetně DPH a jsou platné v den podání objednávky. Provozovatel Alexandr Kardaš je plátcem DPH.

b. Zboží je možné uhradit několika způsoby:

  • Hotově – platba v hotovosti při osobním odběru zboží na naší provozovně
  • Dobírka – platba v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky od dopravce
  • Platba převodem – platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě platebních údajů, které systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet

c. Při osobním vyzvednutí zboží, které bylo placeno předem je nutno předložit občanský průkaz. Tato forma identifikace nám pomáhá zamezit riziku s neoprávněným vyzvednutím dané objednávky.

d. Nabídkové ceny uvedené na stránkách www.hodinky-junghans.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

e. V případě platby převodem na účet bude kupní cena považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je obvykle připočítána cena dopravy.

f. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající toto zboží vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů není-li u zboží uvedeno jinak. Většina zboží je převážně stále na skladě, pokud zboží skladem není, je informace o dostupnosti zboží uvedena přímo v detailu konkrétního produktu v kolonce "Dostupnost". Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

5. Dopravní podmínky, poštovné

a. Zboží zasíláme přepravní společností GEIS Parcel CZ s.r.o.

b. Doručení zásilky a dobírka je zdarma. Odběratel je povinen při převzetí zásilky překontrolovat úplnost obsahu zásilky ve srovnání s paragonem nebo fakturou. Nutné je zkontrolovat i kvalitu zboží zda v průběhu dopravy nedošlo k jeho poškození. Zjevné kvalitativní vady nebo kvantitativní nesrovnalosti je třeba oznámit telefonem nebo e-mailem do 24 hodin. Důležité je ponechat zboží v původním přepravním obalu (kartonu), aby bylo možné při reklamaci množství ověřit hmotnost zásilky. Pozdější reklamaci obsahu zásilky nelze akceptovat.

e. Při osobním odběru není účtováno žádné přepravné ani manipulační poplatek pro veškeré objednávky. Zásilku je možné si vyzvednout na naší provozovně Trnkova 30, Olomouc po předchozí domluvě v pracovní dny od 9:00 – 18:00 hod.

f. V případě zaslání zboží na Slovensko je úhrada objednávky možná formou platby předem na účet nebo dobírkou, poštovné včetně doběrečného je zdarma.

6. Reklamace

a. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem provozovatele a právním řádem platným v ČR.

b. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

a. V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

b. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu zboží v plné výši, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

  • - zboží zašlete na naši adresu, uvedenou v rubrice kontakt
  • - zboží musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých dokumentů
  • - pro rychlejší vyřízení doporučujeme přiložit i originál prodejního dokladu (faktury)

c. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží.

d. V případě, že zboží bude vráceno poškozené, vyhrazuje si provozovatel eshopu právo na úhradu nákladů spojených s opravou vráceného zboží. V takovém případě Vám bude částka nutná na úhradu nákladů s opravou vráceného zboží odečtena z původní zaplacené kupní ceny zboží.

8. Ochrana osobních údajů

a. Provozovatel e-shopu se zavazuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před jakýmkoliv zneužitím. Získaná data na www.hodinky-junghans.cz neposkytuje třetím osobám a využívá je pouze v rámci nabídky služeb internetového obchodu.

9. Závěrečná ustanovení

a. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

HODINKY-JUNGHANS.cz

HODINKY-JUNGHANS.cz
Alexandr Kardaš
Trnkova 30
779 00 Olomouc

Tel.: +420 605 443 211
Email: info@hodinky-junghans.cz


Stojí za návštěvu

logo Chronomag.cz logo PhotoWatches.eu